Serveis

 

1.  Atenció, orientació i assessorament personalitzat sobre qualsevol dubte o problemàtica relacionada amb el consum de dorques

· Mares i pares

· Família

· Adolescents i joves

· Professionals i tècnics del territori

· Persones consumidores

· Etc.

 

2.  Informació i prevenció de drogues

· A tots els IES de la Vall del Tenes:

· Xerrades i tallers de prevenció de drogues

· Accions conjuntes amb les Àrees de Joventut, Educció i Serveis Socials

· Protocols d’actuació ens casos de consum de drogues (sota demanda)

· Campanyes de sensibilització

· Estand informatiu en activitats d’oci nocturn

 

3.  Activitats puntuals o sota demanda (xerrades per a mares i pares, tallers per la comunitat, dies mundials...)

 

4.  Treball educatiu alternatiu a la sanció administrativa per consum o tinença de cànnabis a la via pública (Llei 1/92)

info@ppd.cat

649 630 134