Què és el PPD?

 

Des de Serveis Socials i liderat per les Educadores Socials de les EBASP de Bigues i Riells, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia de Ronçana i amb el suport de Diputació de Barcelona, es va iniciar a gener de 2004 el Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes. Fruit d’aquest treball transversal i de la importància que es dóna a tot el territori a la prevenció de drogues, a setembre de 2008 des de la Mancomunitat es va augmentar a jornada complerta la dedicació del tècnic, per poder així ampliar  els objectius i línies de treball del PPD.

 

El Pla tindrà un abordatge integral del fenomen de les drogodependències, tant legals com il·legals. El seu dinamisme ha de ser una realitat, doncs la situació social i els patrons de consum i substàncies utilitzades són una realitat canviant. Sent necessària una avaluació continua tant de procés com de resultat.

 

Un dels majors potencials d’aquest pla és que s’hi poden implicar professionals de diversos sectors on poden treballar coordinadament per impulsar actuacions en els diferents àmbits d’intervenció que juntament amb el fet d’estar sota el paraigües de la Mancomunitat de la Vall del Tenes ofereix el suport necessari per al bon funcionament del PPD.

info@ppd.cat

649 630 134