Objectius

 

1.  Prevenir, sensibilitzar i informar a la població sobre els riscos associats al consum de drogues:

· Persones no consumidores de drogues

· Persones consumidores de drogues

· Entorn de persones consumidores i comunitat en general

· Professionals i tècnics del municipi

 

2.   Promoure i protocolaritzar el treball transversal de prevenció de drogues i promoció d’hàbits saludables

 

3.  Intervenir en persones consumidores de drogues i el seu entorn immediat

· Abstinència

· Reducció de danys i riscos

· Consum responsable

 

4.   Reduir la oferta i la demanda de drogues a la població general i especialment en els grups de risc.

info@ppd.cat

649 630 134